Cyflwynir y dystysgrif hyfforddiant hon i: This certificate of training is awarded to:
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................
Awdurdodwyd gan: Authorised by:................................................................................................................. Bethan Jones

Nid yw’r dystysgrif hon yn dystiolaeth o gael trwydded gan Rhentu Doeth Cymru; nid yw ond er ardystio bod y person a enwir wedi cwblhau hyfforddiant asiant

This certificate is not proof of obtaining a licence from Rent Smart Wales; it is only to certify the named person has completed agent training

  • www.rhentudoeth.llyw.cymru
  • www.rentsmart.gov.wales